13 majBrama Dwuskrzydłowa – Wymagania Montażowe

Należy wiedzieć, że tego rodzaju brama składa się z dwóch skrzydeł (niekiedy jednego), zwykle o takiej samej wielkości, ale mogą być także niesymetryczne. Warto wiedzieć, że ta brama wymaga dużej przestrzeni przed garażem, nadaje się więc na działki z długim podjazdem.

Konstrukcja i Montaż

Może mieć budowę płycinową lub płytową, wtedy rama jest wypełniona płycinami z drewna bądź ze sklejkami, obłożona płytami z drewna albo blachą stalową. Może występować w wersji ocieplanej z płytami styropianowymi między zewnętrznym a wewnętrznym poszyciem. Więc zasadniczo należy wiedzieć, że bramy rozwieralne mogą być montowane przed otworem lub w nim.

Warto też wiedzieć, że zwykle umieszcza się je niezbyt głęboko w otworze, tak że są zlicowane ze ścianami obok. Pamiętajmy o tym, że jeśli bramę zamontujemy wewnątrz otworu, stracimy wtedy kilka centymetrów z każdej strony w świetle wjazdu.

Napędy Bram Dwuskrzydłowych

Tą bramę można otwierać automatycznie za pomocą napędu w postaci ramion poruszających skrzydłami. Siłowniki można umieścić na skrzydłach po stronie wewnętrznej. Jednak gdy brama będzie się otwierać tylko do kąta 90 stopni, wtedy światło bramy może się znacznie zmniejszyć. Nie jest to więc rozwiązanie komfortowe.

O wiele bardziej wskazane jest zamontowanie bramy w otworze z napędem o ramionach łamanych. Siłowniki mogą być umieszczone na ścianie obok, lecz to wymaga co najmniej kilkunastu centymetrów wolnej przestrzeni po obu stronach bramy dwuskrzydłowej.