17 lipRodzaje Bram Wjazdowych

Zanim przejdziemy do sedna tematu należy powiedzieć, że zanim zdecydujemy się zamontować bramę wjazdową, powinniśmy wcześniej precyzyjnie określić wielkość i ilość miejsca na podjeździe. Należy wiedzieć, że najistotniejsze jest to, aby nie utrudniała ona ruchu i nie zagrażała bezpieczeństwu na drodze prowadzącej na posesję. Więc w zależności od ilości miejsca na podjeździe możemy wybrać bramę rozwieraną (skrzydłową) lub bramę przesuwną. Oto ich opis:

Bramy Przesuwne

Bramy przesuwne – należy wiedzieć, ze te bramy świetnie sprawdzą się na niedużych działkach. Największym plusem bramy przesuwnej jest pełne światło wjazdu po jej otwarciu. Ponadto taką bramę zamontujemy bez konieczności pozostawienia wolnego miejsca tuż za nią. W związku z tym, że skrzydło jest zawieszone na wysięgniku, ruch skrzydła odbywa się bez dotykania podłoża i dlatego śnieg lub inne zanieczyszczenia nie blokują jego pracy.

Warto też wiedzieć, że na obydwu krańcach takiej bramy zamocowane są słupki: prowadzący i skrajny. Odpowiadają one za ruch bramy oraz utrzymanie jej w pionie. Skrzydło bramy przesuwnej może poruszać się na rolkach po szynie (bramy szynowe) lub 10-15 cm nad powierzchnią podjazdu, nie dotykając go (bramy samonośne). Dodatkowo, jeśli brama posiada siłownik, jej użytkowanie wtedy jest łatwiejsze w obsłudze oraz mniej awaryjne.

Bramy Rozwierne

Bramy rozwierane – te bramy są odpowiednim rozwiązaniem, wtedy kiedy mamy do czynienia z wąskim terenem wjazdowym. Inne zalety bramy rozwieranej to mniejsze wymagania montażowe niż ma to miejsce w przypadku bramy przesuwnej. Przede wszystkim są to: pozbawiony pagórków teren, w stronę którego brama będzie otwierana oraz możliwość montowania słupków do podwieszenia skrzydeł.

Natomiast minusem przy bramach rozwiernych są okresowe problemy pojawiające przy gorszych warunkach pogodowych. Chodzi tu przede wszystkim o to, ze porą zimową musimy odśnieżać teren wokół bramy, a przy silnym wietrze jej skrzydła mogą ulec przesunięciu.

Należy wiedzieć, że wśród tych typów bram możemy wyróżnić bramy jedno- bądź dwuskrzydłowe. Dla funkcjonowania bramy dwuskrzydłowej niezwykle istotny jest prawidłowy montaż – chodzi przede wszystkim o to, aby właściwie ja wypoziomować i zamontować zawiasy. Wtedy zabezpieczy to skrzydła bramy przed opadaniem, co mogłoby doprowadzić do trudności w domykaniu. Natomiast modele jednoskrzydłowe ze względów konstrukcyjnych posiadają ograniczoną szerokość, poza tym duże i ciężkie skrzydło może sprawiać nam trudności, jeśli będzie otwierane ręcznie.